"Edukimi është më shumë se libra për të lexuar dhe fakte për t’u mbajtur mend. Qëllimi është të formohen njerëz që nuk janë vetëm të zgjuar apo të aftë në fusha të ndryshme, por të motivuar nga respekti dhe dashuria, dhe jo nga babëzia dhe frika."

Kryepiskopi Anastas

Misioni i Shkollës

Misioni i shkollës “Protagonistët” është të edukojë nxënësit në një atmosferë pozitive dhe plot respekt, ku ata mund të zbulojnë dhe vlerësojnë të qënit unik, ku mund të tregojnë potencialin e tyre të plotë. Ne e realizojmë këtë mision duke e mësuar fëmijën në “tërësinë e tij”, për nevojat e tij intelektuale, emocionale, fizike, sociale dhe shpirtërore. Të gjitha këto arrihen duke mbajtur një nivel të lartë dhe rigoroz akademik, dhe duke inkurajuar zhvillimin e karakterit. Ata duhet të kuptojnë se të qenit udhëheqës dhe të pasurit një të ardhme të suksesshme varet nga një standart i lartë moral.

Shkollën Protagonistët këtë vit e frekuentojnë:  

Kopshti “Protagonistët”:  228  nxënës 

Klasat: I – IX  675 nxënës 

Klasat: X – XII  182  nxënës 

Gjithsej: 1085 nxënës

Universiteti Logos

 

Vepra bamirësie: 

Shkolla jonë si çdo vit e ka vëmendjen kryesore  në ndihmën ndaj njerëzve në nevojë. Edhe këtë vit shkollor  janë kryer disa aktivitete për mbledhjen e fondeve monetare, ushqimore dhe veshmbathje. Këto fonde kanë shkuar në ndihmë të kësaj shtrese të popullsisë: 

  • Në mencën: “Shërbimi i Dashurisë” të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.
  •  Për familjet në nevojë si dhe për mencën e “Shën Nektarit” pranë kishës “Metamorfoza e Zotit Krisht” në Gramsh. 
  • Në burgun  325 të Tiranës.