Home »

 
 

Filozofia

 

Gallery

OLYMPUS DIGITAL CAMERA festa-e-abetares-2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA dfsd img_0784 img_0825_1 img_0560 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Filozofia e edukimit   

Në qendër të filozofisë së edukimit të shkollës “Protagonistët”, është vula e besimit që të gjithë fëmijët të bëhen nxënës të suksesshëm dhe nuk ka limit të paracaktuar të asaj çfarë nxënësit mund të përmbushin në çdo moshë. Një bashkëpunim i fortë ekziston ndërmjet shkollës dhe familjes në të cilin komunikimi i vazhdueshëm ka rezultuar në një përvojë shkollore të suksesshme për nxënësit.

Shkolla “Protagonistët” shikon idividualitetin e fëmijës me aftësitë dhe talentet unike të tij/saj dhe inkurajon zhvillimin në fushat e mëposhtme:

 • Rritja akademike:
  • Shkolla ndjek kurrikulën shtetërore, duke shtuar  gjuhët e huaja dhe shkencat komjuterike që në klasën e parë.
  • Kurioziteti natyral dhe dashuria për të mësuar janë ushqyer në secilin fëmijë.
  • Mësuesit përdorin metodat bashkëkohore dhe promovojnë të mësuarit “aktiv” në çdo aspekt të jetës së fëmijës.
  • Një standart i lartë i të nxënit është përdorur për të përgatitur nxënësit për studimet e së ardhmes
 • Rritja personale
  • Çdo fëmijë është i veçntë dhe është trajtuar me dinjitet dhe respekt.
  • Aftësitë dhe interesat individuale janë ushqyer në një mjedis pozitiv
  • Një program i karakterit i motivuar (nga SH.B.A.) është përdorur për të inkurajuar zhvillimin personal të karakterit
  • Nxënësit mësohen të vendosin pikësynime dhe të punojnë për përparimin personal.
 • Rritja sociale (Aftësitë ndërpersonale)
  • Pranimi dhe respekti i ndërsjelltë ndaj të tjerëve është në rritje dhe për t’u marrë shembull.
  • Zhvillimi më i madh i njohurive të nxënësve për botën dhe kulturat e tjera.
  • Nëpërmjet tejkalimit të mundësive nxënësit ndiejnë mundësinë të ndihmojnë të tjerët dhe të bëjnë ndryshime positive në komunitet.
  • Aftësitë komunikuese dhe zgjidhja e problemeve janë tema që janë përdorur brenda programit të karakterit ku është angazhuar shkolla.

DATA TË RËNDËSISHME

16 Masr 2017: Takim me prindër me klasat III-XII; ora 16:00-18:00 te rruga e Kavajës---------------------------------------- 16 Mars 2017: Takim me prindër me klasat I-II; ora 14:00-16:00 te shkolla te liqeni.

Rreth nesh

Kalendari ynë dinamik

Kërkoni

Pushimet e shkollës

DATA TË RËNDËSISHME PËR PERIUDHËN

MARS-PRILL

7 Mars – Mësimi mbaron në orën 10:00

8 Mars – Mësimi mbaron në orën 12:00

14 Mars – Pushim  “Dita e Verës”

22 Mars – Pushim “Dita e Novruzit”

31 Mars – Pushim “Pushimet e Prillit”

14 Prill – Pushim  “E premte e zeze”

17 Prill – Pushim “Pashkët”