Home »

 
 

Të Mësuarit Kooperativ

 

Gallery

cooperative-learning-2 cooperative-learning-4 cooperative-learning-1 training-004 training-008 cooperative-learning-5 cooperative-learning-3 training-011 training-005 training-003

Gallery

OLYMPUS DIGITAL CAMERA GENIC DIGITAL CAMERA img_0826_1 kp16 OLYMPUS DIGITAL CAMERA gfdg fhgd img_0366

Tema: Trajnimi i mësuesve—Të Mësuarit Kooperativ

Ishte një nder dhe privilegj të kishim mes nesh Znj. Ann Bryant, mësuese prej 25 vjetësh, e mirënjohur dhe e respektuar në profesionin e saj si nga kolegët ashtu edhe nga nxënësit. Znj. Bryant është një trajnuese mësuesish e çertifikuar dhe mësuesit e shkollës Protagonistët përfituan shumë prej saj në fushat e metodave aktuale të mësimdhënies dhe të folurit motivues.

Znj. Bryant vizitoi shkollën Protagonistët të shtunën, më 29 Shtator, për një trajnim gjysmë ditor të stafit të shkollës. Njohuritë, përvoja dhe entuziazmi i saj na dhanë kënaqësi dhe na motivuan që të aplikojmë metoda të reja mësimdhënieje që kanë si rezultat rritjen e interesit të nxënësit dhe rezultate më të larta në teste. Tema e trajnimit ishte Të Mësuarit Bashkëpunues që po aplikohet me sukses në shkollat e perëndimit.

Ne i jemi mirënjohës Znj. Bryant për shpenzimin e kohës dhe të energjisë që i ofroi shkollës sonë, tashmë për herë të dytë.

Ne e kuptojmë se që të jemi sa më të mirë që të mundemi, shkolla jonë duhet të përditësohet dhe informohet mbi metodologjinë e mësimdhënies dhe se çfarë i motivon më shumë nxënësit në vitin 2012. Mezi presim t’i aplikojmë metodat që mësuam, në klasat tona.

Faleminderit, Znj. Bryant, për dedikimin tuaj në fushën e arsimit dhe gadishmërinë për të ndarë njohuritë tuaja me shkollën Protagonistët

Me sinqeritetin më të madh,

Drejtoria dhe stafi i shkollës Protagonistët

DATA TË RËNDËSISHME

2 Nëntor - Takim me prindër: Klasat 3 - 12 ora: 16:00 - 18:00-------------------- Klasat 1-2 ora: 14-16 te shkolla te Liqeni

Zhvillimi i stafit

Kalendari ynë dinamik

Kërkoni

Pushimet e shkollës

 Ky libër është shkruar nga mësuesja e  gjuhës Greke znj. Florentina Bejdullaj, në shkollën: “Protagonistët”.

I urojmë suksese për krijimin e saj!