Home »

 
 

Të Mësuarit Kooperativ

 

Gallery

cooperative-learning-2 training-005 cooperative-learning-5 cooperative-learning-4 training-008 training-006 cooperative-learning-1 training-011 cooperative-learning-3 training-003

Gallery

OLYMPUS DIGITAL CAMERA img_0893 aktivitete-3 OLYMPUS DIGITAL CAMERA dec20-003 img_0543 img_0613 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tema: Trajnimi i mësuesve—Të Mësuarit Kooperativ

Ishte një nder dhe privilegj të kishim mes nesh Znj. Ann Bryant, mësuese prej 25 vjetësh, e mirënjohur dhe e respektuar në profesionin e saj si nga kolegët ashtu edhe nga nxënësit. Znj. Bryant është një trajnuese mësuesish e çertifikuar dhe mësuesit e shkollës Protagonistët përfituan shumë prej saj në fushat e metodave aktuale të mësimdhënies dhe të folurit motivues.

Znj. Bryant vizitoi shkollën Protagonistët të shtunën, më 29 Shtator, për një trajnim gjysmë ditor të stafit të shkollës. Njohuritë, përvoja dhe entuziazmi i saj na dhanë kënaqësi dhe na motivuan që të aplikojmë metoda të reja mësimdhënieje që kanë si rezultat rritjen e interesit të nxënësit dhe rezultate më të larta në teste. Tema e trajnimit ishte Të Mësuarit Bashkëpunues që po aplikohet me sukses në shkollat e perëndimit.

Ne i jemi mirënjohës Znj. Bryant për shpenzimin e kohës dhe të energjisë që i ofroi shkollës sonë, tashmë për herë të dytë.

Ne e kuptojmë se që të jemi sa më të mirë që të mundemi, shkolla jonë duhet të përditësohet dhe informohet mbi metodologjinë e mësimdhënies dhe se çfarë i motivon më shumë nxënësit në vitin 2012. Mezi presim t’i aplikojmë metodat që mësuam, në klasat tona.

Faleminderit, Znj. Bryant, për dedikimin tuaj në fushën e arsimit dhe gadishmërinë për të ndarë njohuritë tuaja me shkollën Protagonistët

Me sinqeritetin më të madh,

Drejtoria dhe stafi i shkollës Protagonistët

DATA TË RËNDËSISHME

16 Masr 2017: Takim me prindër me klasat III-XII; ora 16:00-18:00 te rruga e Kavajës---------------------------------------- 16 Mars 2017: Takim me prindër me klasat I-II; ora 14:00-16:00 te shkolla te liqeni.

Zhvillimi i stafit

Kalendari ynë dinamik

Kërkoni

Pushimet e shkollës

DATA TË RËNDËSISHME PËR PERIUDHËN

MAJ – QERSHOR

1 Maj – Pushim (Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve)