Home > home > Fillorja

Përshëndetje të nderuar prindër, gjyshër dhe të gjithë ju dashamirës të shkollës sonë.

Shkolla Protagonistët është një vatër e dijes, e kulturës, e dashurisë, e respektit por mbi të gjitha dhe më e rëndësishmja, që është edhe motoja e institucionit tonë arsimor, formimi i brezit tonë të ri me dashuri dhe shpresë për një të ardhme më të ndritur dhe të sigurtë. Kjo është motoja e shkollës sonë promotor i së cilës është Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi Anastas. Presidenti ynë i nderuar i cili është mbështetje dhe inspirim në rrugën tonë të dijes.

Një nga shtyllat më të forta të institucionit tonë arsimor është arsimi ynë fillor. Jemi rritur ngadalë por kemi ecur të sigurt. Klasat që sot po shkojnë nga 4 paralele në të I dhe të II,  kanë filluar me nje klasë të vetme në vitin 2002 me 15 nxënës. Këta ishin dallëndyshet e para të cilat sollën pranverën për shkollën tonë. Brez i cili kudo që ka shkuar ka nderuar emrin e “Protagonistëve”.

Cilësia e lartë e mësimdhënies, dashuria dhe përkujdesja e stafit mësimor dhe jo vetëm, kanë bërë të mundur rritjen e sigurtë jo vetëm numerike por dhe cilësore. Mesataret në vite të klasave të ciklit fillor janë të larta dhe krahasuar kjo edhe me shkollat e tjera jo vetëm të Tiranës. Këto të dhëna janë të konfirmuara edhe nga Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë, Ministria e Arsimit edhe të gjitha institucionet vartëse.

Një nga vlerësimet pozitive dhe të larta të shkollës sonë janë edhe pikëzimet e VANAF të klasave të pesta. (viti shkollor 2015-2016; 2016-2017).

Një tjetër aspekt i rëndësishëm që duam ta ndajmë me ju është dhe kurikula e re, e cila është zbatuar në mënyrë rigoroze në shkollë dhe për këtë janë bërë edhe trajnime nga specialistët.

Stafi mësimor me diplomat përkatëse dhe trajnimet e vazhdueshme që ka bërë si në bazë shkolle dhe individuale tregon një përkushtim të vazhdueshëm ndaj fëmijëve të fillores. Mësueset kujdestare mbështeten shumë në trinomin: MËSUES-SHKOLLË-PRINDËR dhe bashkëpunojnë gjerësisht me familjen për problemet dhe ecurinë e fëmijës.

Me respekt

Rezarta Kalca

N/drejtore e ciklit fillor