Home »

 
 

Pranimi

 

Gallery

OLYMPUS DIGITAL CAMERA yit dsc_0103 certifikate-shah-boteror OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA festa-e-abetares-9 protagonist-park-school-nov-2011-107

Rregullat e pranimit

Të gjithë mund të aplikojnë në shkollën tonë. Pranimi bazohet në përgatitjen dhe potencialin që mund të ofrojë çdo nxënës në komunitetin e shkollës  “Protagonistët”. Nxënësit mund të fillojnë të aplikojnë që në muajin maj për vitin e ardhshëm shkollor.

Kërkesat për pranim:

  • Formulari i aplikimit për klasën që aplikon (shiko më poshtë)
  • Formulari i informacionit për nxënësin (shiko më poshtë)
  • Intervista
  • Testimet

Fëmijët me zhvillim të vonuar nuk mund të pranohen në shkollën tonë pasi ne nuk kemi të punësuar mësuese me kualifikimin përkatës për këta fëmijë.

Gjithashtu për më shumë informacion për aplikimet dhe pagesat mund të kontaktoni me shkollën.

Downloads: 

Aplikimi klasa I-II-II
Aplikimi klasa IV-IX
Aplikim gjimnazi
Formulari i informacionit të nx. -9-vjeçare
Formulari i informacionit të nx. -Gjimnaz

DATA TË RËNDËSISHME

19 Janar 2017: Takim me prindër me klasat III-XII; ora 16:00-18-------------- 19 Janar 2017: Takim me prindër me klasat I-II; ora 14:00-16:00 te shkolla te liqeni.

Kalendari ynë dinamik

Kërkoni