Home > Uncategorized > Nisma – QYTETAR I MIRË – Youth4Change

Nxënësit e shkollës Protagonistët paraqesin një gjest sa të vogël aq edhe kuptimplotë të realizuar nga klubi ‘Youth4Change’. Si pjesë e nismës qytetar i mirë. Nxënësit kanë kontribuar në një sërë vëllimesh për të pasuruar bibliotekën e shkollës.”A book is a gift you can open again and again”