Home »

 
 

Pikat e forta

 

Gallery

dec-19-013 dec-19-010 dec-19-037 dec-19-002 dec-19-031 2011-009 dec-19-005-copy-copy dec-19-009 img_0761 dec20-002-copy
MËSIMDHËNIA
 • Metoda e mësimdhënies krijuese, që kanë në qendër të vëmendjes psikologjinë e fëmijëve duke zbatuar teknikat bashkëkohore amerikane
 • Klasat me numër të vogël nxënësish
 • Vëmendje e veçantë për çdo nxënës
 • Çdo ditë mësim të gjuhës angleze nën mbikqyrjen e mësuesve amerikane
 • Mesues të kualifikuar dhe të trajnuar nga specialistë Amerikanë
 • Mësimi i kompjutërit që në klasë të parë
 • Muzika, arti dhe edukimi fizik me specialistë të lëndëve përkatëse

INFRASTRUKTURA

 • Ambiente të sigurta dhe të pastra
 • Laboratorë  të kompletuar të fizikës, kimisë dhe informatikës
 • Bibliotekë me libra në shqip dhe anglisht për nxënësit
 • Fushë sportive e shtruar me tapet ( tek godina e re në “Rrugën e Kavajës” )
 • Palestër dhe fushë sportive (tek shkolla në parkun e liqenit)
 • Guzhinë moderne dhe mensë e madhe
 • Sallë e madhe për koncerte, mbrëmje artistike, takime me të ftuar, referime etj.

EKSTRA

 • Komunikim i vazhdueshëm shkollë-nxënës-prindër
 • Transport i sigurt
 • Ushqim i shëndetshëm për fëmijët
 • Niveli i pagesës  nga më të ulta në Tiranë me standarte të larta të mesimdhënies
 • Programi i zhvillimit të karakterit (program amerikan)
 • Mundesitë për të ndihmuar dhe kontribuar në komunitet
 • Ekskursione për të njohur vendlindjen
 • Uniforma e shkollës
 • Zhvillimi i aktiviteteve jashtëshkollore

DATA TË RËNDËSISHME

5 Mars - Takim me prindër klasa: I - V ora: 16:00-18:00 -------------------------- 12 Mars - Takim me prindër klasa: VI-XII ora: 16:00-18:00

Pikat e forta

Kalendari ynë dinamik

Kërkoni